Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kontaktformulär
Skickar

Digital Branding

Alla behöver en stark digital identitet som inspirerar och får både dina kunder och medarbetare att känna och agera. En identitet och ett förhållningssätt som bygger på öppenhet, transparens och engagemang.

1. Vårda ditt varumärke

Det alltmer fragmenterade medielandskapet tvingar idag alla företag att bli ännu tydligare i sin digitala identitet. Aldrig har det varit viktigare att veta vem man är och vilken position man har gentemot sina konkurrenter. När du väl får chansen att möta kunden, så är en förutsättning för att bryta igenom bruset, att du är konsekvent i tonläge, budskap och värderingar. En väl genomarbetad varumärkesplattform blir en förutsättning för en solid marknadskommunikation. Vård och utveckling av ett företags varumärke görs alltid med utgångspunkt från de krav som ställs på din digitala närvaro.

2. Strategi för digitala medier

  • Gör en kartläggning av dina ägda kanaler, inklusive sociala medier, och vilken roll de har i det digitala ekosystemet.
  • Gör research och lyssna på dina kunder.
  • Ha ett förhållningssätt som bygger på öppenhet, transparens och engagemang.
  • Fokusera mer på mottagarens villkor, än på organisationen.
  • Då dina kunders köp och användningsprocesser inkluderar både digitala och fysiska interaktioner (traditionell reklam, butik, personal, produkt etc.) krävs ett integrerat synsätt. Strategin måste kopplas ihop med företagets övergripande affärsområdes- och marknadsföringsstrategier, och övriga verksamhet.

3. Samordna och prioritera dina resurser

Marknadskommunikation ska betraktas som en investering, som på ett följsamt sätt justeras efter behov och uppnådda resultat. Varje enskild ”byggkloss” i marknadskommunikation kräver olika resurser, vid olika tidpunkter, med en samordning som både är prestigelös och gränslös. Resurser allokeras där de gör mest nytta.

Vad vi erbjuder

För att lyckas med din digitala närvaro och med en marknadsföring som genererar reell affärsnytta, så är en grundförutsättning att vi definierar hur ditt varumärke ska kommuniceras i det digitala ekosystemet. Vi analyserar din marknadsposition och tar fram en digital kommunikationsstrategi. Vi strävar ständigt att utveckla de mest effektiva och lönsamma strategierna för varje kund.

Kanske har du alla dessa delar på plats eller bara behöver punktinsatser? Vi skräddarsyr i så fall digital
branding utifrån dina förutsättningar. Genom vårt nätverk av specialister, ser vi alltid till att ta in rätt resurser där de gör mest nytta.
Läs mer om vår viktigaste samarbetspartner inom digital branding - Brandreality 

Läs mer om vår kostnadsfria Digital Market Check